• Vibrationsbelastning er beregnet som gennemsnit over 8 timer

 

  • Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i APV’en

 

  • Hvis aktionsværdien overskrides, skal belastningerne nedbringes

 

  • Hvis grænseværdien overskrides skal arbejdet straks stoppes

 

Landbruget er omfattet af en overgangsordning som indebærer, at grænseværdierne først finder anvendelse fra juli 2014. Dette gælder for udstyr, der stilles til medarbejderens rådighed før juli 2007, men undtagelserne gælder kun, såfremt grænseværdien ikke kan overholdes ved tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.