Vibrationer

 

Inden for skovbruget anvendes mange maskiner til kørsel på både vej og mark. De rystelser, som maskinførere udsættes for, kan medføre en forøget belastning af ryggen, som igen medfører en for tidlig nedslidning. Rystelser eller vibrationer er blevet en betydelig arbejdsmiljøfaktor. Vibrationer slider på kroppen, særligt ryggen.

 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for påvirkninger, der overstiger de fastlagte værdier. Vurdering af en medarbejders vibrationspåvirkninger er en del af de forhold, der skal indgå i arbejdspladsvurderingen (APV).

 

Man udsættes for vibrationer ved arbejde med håndholdte maskiner, som f.eks. en motorsav. Eller ved kørsel med traktor eller andet arbejdsredskab, f.eks. hen over marken. Ved motorsaven taler man om hånd-arm vibrationer, og ved traktorkørsel, hvor vibrationerne påvirker føreren igennem sædet, tales om helkropsvibrationer. 

  • Vibrationer slider på kroppen, særligt ryggen

 

  • Vurdering af vibrationspåvirkninger skal indgå i arbejdspladsvurderingen (PV)

 

  • Helkropsvibrationer påvirker føreren igennem sædet