Hvad kan der gøres!

 

Hastigheden

Hastigheden er den vigtigste faktor til at nedbringe belastningen. En mindre hastighedsreduktion kan nedsætte vibrationerne væsentligt. Derfor er førerens adfærd væsentligt og kan nemt betyde en halvering eller fordobling af vibrationsbelastningen. Kør roligt og pres ikke hastigheden op.


Underlaget

Underlagets beskaffenhed er væsentligt. Vibrationsbelastningen kan begrænses ved færdsel på jævnt underlag. På marken kan man sjældent styre ujævnhederne, men kører man langs furerne, får man mindre vibrationer, end hvis man kører på tværs af furerne.

 

Maskinen

Også maskinen har betydning. Generelt vil store maskiner vibrere mindre end små maskiner, og større hjul og længere afstande imellem hjulene medfører færre vibrationer end mindre hjul og små akselafstande.


Affjedring

Moderne traktorer har affjedrede aksler og vibrationsophængte kabiner. De vibrerer mindre end gammeldags maskiner, med mindre forbedringen omsættes til forøget hastighed hen over marken. 


Dæktrykket

Dæktrykket har også betydning. Såvel for højt som for lavt dæktryk kan give øgede vibrationer. Ved for lavt dæktryk kan maskinen begynde at ”sejle”.
 

Indkøb af maskiner

Ved indkøb af maskiner er det vigtigt at tage vibrationsforhold med i betragtning på lige fod med andre arbejdsmiljøparametre, som f.eks. støj. 

  • Afpas hastigheden efter forholdene

 

  • Kør langs furerne eller rækkerne - hvis muligt

 

  • Vælg det rigtige dæktryk 

 

  • Inddrag vibrationsforhold ved indkøb