Eksempler på arbejdsdage

 

Arbejde på fælde- og udkørselsmaskine i 8 timer:

                              

                                70 % arbejde i skov
                                10 % transport (udkørsel)
                                10 % tømning
                                10 % pauser uden vibrationer


Samlet vibrationsbelastning på 0,42 m/s2 _____________________________________________
Flisfrakørselsmaskine i 8 timer:

 

                                60 % kørsel på mark
                                20 % kørsel på vej
                                10 % tømning
                                10 pauser uden vibrationer


Samlet vibrationsbelastning på 0,76 m/s2
___________________________________________
Flisfrakøring med høj hastighed i 8 timer

 

                                90 % normal arbejdscyklus
                                10 % pauser uden vibrationer


Samlet vibrationsbelastning på 1,27 m/s2
______________________________________________

 

For to af disse eksempler overskrides aktionsværdien på 0,5 m/s2 inden for 8 timer. For en af disse overskrides endvidere grænseværdien på 1,15 m/ s2.

 

 

 

  • For at undgå en helbredsrisiko skal der derfor enten dæmpes vibrationer og/eller den samlede eksponeringstid og/eller kørehastigheden nedsættes.

 

 

Eksemplerne er beregnet på bagrund af målinger som findes i rapporten, og som fremgår af skema.