EKSEMPLER PÅ HELKROPSVIBRATIONSBELASTNINGER I SKOVBRUGET

 

De fleste eksempler omhandler kørsel på underlag (skov eller mark). De angivne eksempler kan nemt bruges til vurdering af andre maskiner, også selv om der ikke er tale om helt samme fabrikat af maskine og sæde.
 
Husk, at det primært er underlagets beskaffenhed og kørehastigheden, der afgør belastningen.

 

Proces Maskine Karakteristisk hastighed km/t Målt vibrationsstyrke m/s2 Tid før aktionsværdi
overskrides timer
Flisfrakørsel, alm. arbejdscyklus.
4 afhentninger
Traktor: Fendt 716 10-20 1,34 1,1
Flisfrakørselsmaskine, kørsel på jord

Silvatec

856 F

10 0,80 3,1
Flisfrakørselsmaskine, kørsel på vej

Silvatec

856 F

25 0,92 2,4
Flisfrakørselsmaskine, opfyldning og tømning

Silvatec

856 F

0 0,53 7,1
Fælde- og flishugger, arbejde i skov Fendt/Favorit 716 0-5 0,54 6,9
Fælde- og flishugger, tømning Fendt/Favorit 716 0 0,39 13,2
Fælde- og flishugger, udkørsel Fendt/Favorit 716 5-8 0,75 3,6
Fælde- og udkørselsmaskine,
arbejde i skov
Valmet 0-0,5 0,40 12,5
Fælde- og udkørselsmaskine, tømning Valmet 0 0,31 21
Fælde- og udkørselsmaskine, udkørsel Valmet 0-5 0,73 3,8
Grenknuser, knusning på mark Fendt/Favorit 926
(ca 15 t)
0-2 0,54 6,9
Grenknuser, kørsel på jordveje Fendt/Favorit 926
(ca. 15 t)
5-10 0,56 6,4
Grenknuser på larvefødder,
knusning på langs

CAHWI

(ca. 16 t)

2-3 0,46 9,5
Grenknuser på larvefødder,
knusning på tværs

CAHWI

(ca. 16 t)

2-3 1,05 1,8
Grenknuser på larvefødder,
kørsel på mark

CAHWI

(ca. 16 t)

5-7 0,58 6,0