Eksempler på arbejdsdage

 

Arbejde med fliselægning på byggeplads i 8 timer:

 

                                20 % transport af fliser
                                20 % underlag for fliser
                                60 % manuelt arbejde og pauser uden vibartioner

 

 Samlet vibrationsbelastning på 0,48 m/s2

_____________________________________________
Snerydning i 8 timer:

                                 25 % kørsel fuld fart på vej


                                 65 % snerydning på ujævnt underlag
                                 10 % pause uden vibrationer


Samlet vibrationsbelastning på 0,77 m/s2
___________________________________________

 

  • For at undgå en helbredsrisiko skal der derfor enten dæmpes vibrationer og/eller den samlede eksponeringstid og/eller kørehastigheden nedsættes. 

 

 

Eksemplerne er beregnet på bagrund af målinger som findes i rapporten, og som fremgår af skema.