Hvad siger reglerne!


Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i arbejdspladsvurderingen (APV). Arbejdsgiveren har ansvaret for at der gennemføres APV.
 


Aktions- og grænseværdierne udtrykkes som A(8) værdier, som er den daglige eksponering beregnet som gennemsnit over 8 timer.


• Aktionsværdi A(8) = 0,5 m/s2
• Grænseværdi A(8) = 1,15 m/s2
 

Aktionsværdien

Aktionsværdien skal forstås som en værdi, som – hvis den overskrides – medfører, at der skal træffes foranstaltninger til nedbringelse af vibrationsbelastningerne.

 

Grænseværdien

Grænseværdien skal forstås som en værdi, som – hvis den overskrides – medfører, at arbejdet straks skal stoppes og først må genoptages, når det er godtgjort, at dette sker på en sådan måde, at grænseværdien ikke overskrides.

 

  • Vibrationsbelastning er beregnet som gennemsnit over 8 timer

 

  • Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i APV’en

 

  • Hvis aktionsværdien overskrides, skal belastningerne nedbringes 

 

  • Hvis grænseværdien overskrides skal arbejdet straks stoppes