Eksempler på arbejdsdage

 

Spredning af gødning i 8 timer:

 

                                50 % kørsel på mark
                                25 % kørsel på vej
                                25 % fyldning

 

 Samlet vibrationsbelastning på 0,48 m/s2 _____________________________________________
Pløjning i 8 timer:

                                80 % kørsel på mark
                                10 % transport på vej
                                10 % pause uden vibrationer


Samlet vibrationsbelastning på 0,60 m/s2
___________________________________________
Havning / strigling i 8 timer


                                75 % kørsel på mark
                                15 % kørsel på vej

                                10 % pause uden vibrationer


Samlet vibrationsbelastning på 1,26 m/s2
______________________________________________

 

For to af disse eksempler overskrides aktionsværdien på 0,5 m/s2 inden for 8 timer. For et af disse eksempler overskrides endvidere grænseværdien på 1,15 m/ s2

 

 

  • For at undgå en helbredsrisiko skal der derfor enten dæmpes vibrationer og/eller den samlede eksponeringstid og/eller kørehastigheden nedsættes. 

 

 

Eksemplerne er beregnet på bagrund af målinger som findes i rapporten, og som fremgår af skema.