Eksempler på helkropsvibrationsbelastninger i landbruget

 

De fleste eksempler omhandler kørsel hen over en mark. De angivne eksempler kan nemt bruges til vurdering af andre landbrugsmaskiner, også selv om der ikke er tale om helt samme fabrikat af maskine og sæde.

 

Husk, at det primært er underlagets beskaffenhed og kørehastigheden, der afgør belastningen.

 

Proces Maskine Karakteristisk hastighed
km/t
Målt vibrationsstyrke
m/s2
Tid før aktionsværdi overskrides
timer
Harvning, kørsel på jordvej CASE HH 5150 PRO,
12 m harve
30 0,84 2,8
Harvning, strigling på mark CASE HH 5150 PRO,
12 m harve
13-15 1,41 1
Kartoffeloptager på vej Hylleberg og Grime SE 170-60 40 0,29 24
Kartoffeloptagning på mark Hylleberg og
Grime SE 170-60
12 0,36 15
Kornhøst med mejetærsker NH CX 880 10 0,29 23,8
Møgspreder på vej New Holland 8770 40 0,67 4,5
Møgspredning på mark New Holland 8770 8 0,46 9,5
Pløjning, kørsel på jordvej CASE HH 5150 PRO 30 0,83 2,9
Pløjning, kørsel på mark CASE HH 5150 PRO 7 0,60 5,6
Roeoptager på vej Holmer 6 rk. Terra Dos 28 0,30 22
Roeoptagning på mark Holmer 6 rk. Terra Dos 5-7,5 0,65 4,7
Selvkørende sprøjte Hardi ALPHA
TM 165
10 0,58 6,0
Skårlægning på mark Skårup 3532F 8-10 0,45 9,9
Snitter på mark New Holland
FX 40
10 0,39 13,2
Snitter på vej New Holland
FX 40
30 0,54 6,9
  • Aktionsværdien på 0,5 m/ s2 er i en række tilfælde overskredet inden for en arbejdsdag.

 

  • I et af de målte eksempler, harvning, strigling, er grænseværdien på 1,15 m/s2 endvidere overskredet.

 

  • For harvning, strigling er aktionsværdien overskredet allerede efter 1 time, og grænseværdien vil blive overskredet på 5,3 timer. De kraftige vibrationer i denne situation skyldes den høje hastighed, der køres med på marken. Vibrationerne kunne reduceres væsentligt ved at reducere hastigheden.

 

Hent PDF