Hvad siger reglerne!

 

Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i arbejdspladsvurderingen (APV). Arbejdsgiveren har ansvaret for at der gennemføres APV.

Aktions- og grænseværdierne udtrykkes som A(8) værdier, som er den daglige eksponering beregnet som gennemsnit over 8 timer.


• Aktionsværdi A(8) = 0,5 m/s2
• Grænseværdi A(8) = 1,15 m/s2
 

Aktionsværdien

Aktionsværdien skal forstås som en værdi, som – hvis den overskrides – medfører, at der skal træffes foranstaltninger til nedbringelse af vibrationsbelastningerne.

 

Grænseværdien

Grænseværdien skal forstås som en værdi, som – hvis den overskrides – medfører, at arbejdet straks skal stoppes og først må genoptages, når det er godtgjort, at dette sker på en sådan måde, at grænseværdien ikke overskrides.

 

  • Vibrationsbelastning er beregnet som gennemsnit over 8 timer

 

  • Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i APV’en

 

  • Hvis aktionsværdien overskrides, skal belastningerne nedbringes 

 

  • Hvis grænseværdien overskrides skal arbejdet straks stoppes

 

 

Landbruget er omfattet af en overgangsordning som indebærer, at grænseværdierne først finder anvendelse fra juli 2014. Dette gælder for udstyr, der stilles til medarbejderens rådighed før juli 2007, men undtagelserne gælder kun, såfremt grænseværdien ikke kan overholdes ved tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.