Krav til leverandøren


Leverandøren har pligt til at angive, hvor kraftige helkropsvibrationer, som førere af mobile maskiner udsættes for.
 
Når man køber nye maskiner, skal man forlange at få information om maskinernes vibrationsforhold. Det kan også lette ens eget arbejde med Arbejdspladsvurderingen (APV).

 

  • Oplysning om vibrationer skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen