Følger af vibrationspåvirkning

 
Hvis gennemsnittet på en 8 timers arbejdsdag kommer over 0,5 m/s2 anses det ikke længere for udelukket, at det kan medføre skader på kroppen. Skaderne er ikke akutte, men det er skader, der følger af længere tids påvirkning.
 
Såfremt vibrationerne bliver kraftige, dvs. over ca. 0,8 m/s2, kan selv kortvarige påvirkninger give skader. Overholdelse af den lovbestemte grænseværdi på 1,15 m/s2 er derfor ikke i sig selv en sikring af, at der ikke opstår skader på kroppen.
 
Den tid man er udsat for belastninger – eksponeringstiden - har stor betydning.
 
Der er derudover forskel på, hvor udsat den enkelte er for at få skader efter helkropsvibrationsbelastning. Den enkeltes fysik er en medvirkende faktor, men især de arbejdsstillinger, som man bliver belastet i, er afgørende.

  • Skader følger normalt af længere tids påvirkning

 

  • Den tid man er udsat for belastninger har stor betydning

 

  • Arbejdsstillinger, som man bliver belastet i, er afgørende