Hvad er helkropsvibrationer

 

Helkropsvibrationer er betegnelsen for de vibrationer, som førere af maskiner, der kører hen over et ujævnt underlag, f.eks. en mark, typisk udsættes for. Helkropsvibrationer går gennem sædet til kroppen, og ved stående arbejde gennem fødderne. Helkropsvibrationer medfører en forøget belastning af ryggen. Kraftig belastning af helkropsvibrationer kan give skader og smerter i især lænderyggen, men også i skulder og nakke.

 

Medarbejderen har selv indflydelse på belastningens størrelse, særligt når det gælder hastigheden. F.eks. reduceres belastningen til ca. det halve når farten nedsættes fra 20 km/t til 10 km/t ved kørsel med traktor på jævn grusvej.

 
Vibrationer måles i m/s2. For helkropsvibrationer gælder, at 0,1 m/s2 er en meget svag vibration, og at 2,0 m/s2 er en meget kraftig vibration.

 

En køretur i en personbil på almindelig vej vil typisk indebære en vibrationspåvirkning på omkring 0,3 m/s2. På arbejdspladserne kan vibrationspåvirkningerne blive meget kraftige.

  • Helkropsvibrationer kan give skader og smerter i lænderyggen, men også i skulder og nakke.

 

  • Medarbejderen har selv en væsentlig indflydelse på belastningens størrelse.