Eksponeringstid og vibrationsstyrke

 
Figuren viser sammenhæng imellem vibrationsstyrke og tilladelig eksponeringstid.
 
Måles vibrationsstyrke på 1 m/s2 overskrides aktionsværdien efter ca. 2 timer og grænseværdien efter ca. 10-11 timer.


 Klik på skemaet for at se stor størrelse
 
Ved at finde skæringspunktet imellem den lodrette linje, der markerer

den daglige eksponeringstid, og den vandrette linje, der markerer

vibrationsstyrken i denne periode, havner man i: